FREE

$0

Chương trình dùng thử

(30 NGÀY)

 Các Đài Việt Ngữ

 Chương Trình Hàng Ngày

 30 ngày Video-On-Demand (VOD)

 30 ngày Pay-Per-View

SILVER

$75

Chương trình thành viên

(6 THÁNG)

 Các Đài Việt Ngữ

 Chương Trình Hàng Ngày

 365 ngày Video-On-Demand (VOD)

 365 ngày Pay-Per-View

GOLD

$120

Chương trình thành viên

(12 THÁNG)

 Các Đài Việt Ngữ

 Chương Trình Hàng Ngày

 365 ngày Video-On-Demand (VOD)

 365 ngày Pay-Per-View

Chúng tôi khuyến khích nên kết hơp gói dịch vụ và hộp xem trên TV (Amazon Fire Stick hoặc Amazon Fire TV) để xem trên màn hình TV với chất lượng HD và nội dung phong phú nhất).

Amazon Fire Stick

$70

Độ phân giải (resolution): 1080p

Kết nối: Wifi only

Bao gồm chi phí cài đặt

Free Shipping

Amazon Fire TV

$125

Độ phân giải (resolution): 4K

Kết nối: Wifi / Network Cable (dùng dây kết nối để tăng sự ổn định và chất lượng hình ảnh)

Bao gồm chi phí cài đặt

Free Shipping