Thông qua các công nghệ OTT hiện đại, VINA OTT cung cấp dịch vụ trình giải trí tiếng Việt đến mọi gia đình trên tòan thế giới trong mọi lúc. Qúi khách mua dịch vụ có thể cài đặt ứng dụng (App), thông qua một chiếc hộp (set-top-box) hoặc các thiết bị di động như điện thoại hay bảng tính cầm tay. Mỗi tháng VINA đưa lên app ba (3) bộ phim và trên 300 giờ phim giải trí với nhiều thể loại phong phú khác nhau. Khách hàng được xem hàng ngàn giờ phim phim bộ, phim lẻ, phim hài, các chương trình du lịch, tôn giáo, ca nhạc, thiếu nhi VÀ nhiều đài truyền hình TV tiếng Việt.


* Disclaimer & Terms of Use